Tietosuoja

.

 

Rekisterinpitäjä:
Rakennusliike R. Lempinen Oy
Y-tunnus: 0751284-2
Männikkökuja 5, 76850 Naarajärvi

Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa:
Maarit Lempinen
0400 913 401
maarit.lempinen@rakennusliikelempinen.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Sidosryhmien henkilötietoja käsitellään Rakennusliike R. Lempinen Oy:n yritystoiminnan ylläpitämistä varten ja lainsäädännön edellyttämien velvoitteiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, henkilötietolakia sekä muita lainsäädännön velvoitteita ja viranomaisten ohjeita, neuvoja sekä määräyksiä. Henkilötietojen käsittely perustuu lakiin, sopimukseen, rekisteröidyn suostumukseen, rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun tai elintärkeän edun suojaamiseen.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista. Pyynnön voi tehdä sähköpostitse yrityksen yhteyshenkilölle. Muut rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sekä lainsäädännön mukaisesti. 

Rekisteröity voi halutessaan pyytää lisätietoa henkilötietojen käsittelystä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Scroll to Top